آداب و رسوم محله ….

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آداب و رسوم
  4. chevron_right
  5. آداب و رسوم محله ….

شهروندان گرامی می توانند هر گونه آداب و رسوم و سننی که از دیرباز در محله خود اجرا می شده است و یا نسل به نسل و سینه به سینه منقل شده است. با کمک ریش سفیدان محل جمع اوری و آن را بصورت پادکست برای ما ارسال نمایند تا با ذکر نام گردآورندگان، نام محله  در وب سایت قرار دهیم

فهرست
Skip to content