سامانه ۱۳۷ شهرداری اشترجان می‌تواند بیش از ۸۰۰ موضوع داشته باشد. این موضوعات در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف شهرداری را از شهروندان دریافت و جهت انجام پیگیری نماید. موضوعات اعلامی توسط شهروندان در شش حوزه خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، مالی و اداری، شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. شهروندان گرامی می تواند از طریق فرم الکترونیکی درخواست خود را ارسال نمایند.

Skip to content