به صدا در آوردن زنگ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی توسط مسئولین محترم شهر.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. به صدا در آوردن زنگ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی توسط مسئولین محترم شهر.

به صدا در آوردن زنگ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی توسط مسئولین محترم شهر.

( روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تاریخی اشترجان)

فهرست
Skip to content