تاریخچه شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تاریخچه شهر

پیشینه و تاریخچه شهر اشترجان را میتوان به سال های قبل از قرن هشتم هجری برآورد کرد چرا که مسجد جامع اشترجان در قرن هشتم هجری در اواخر سلطنت ایلخان مسلمان مغول سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) به وسیله خواجه فخرالدین محمدبن محمودبن علی اشترجانی که در کتبیه سردر بزرگ مسجد ملک الوزراء عنوان شده، ساخته شدهاست.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content