ثبت نام مدرسین داوطلب

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ثبت نام مدرسین داوطلب

امکان ثبت نام مدرسین داوطلب به اقشار ضعیف و کودکان کار در جهت فراهم سازی فضایی در جهت ارتقا سطح دانش جوامع شهری برقرار شده است. کلیه داوطلبان می توانند با درج اطلاعات کامل خود و با پذیرش توافق نامه در این امر مهم یاری رسان باشند.

فهرست
Skip to content