شهدای شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شهدای شهر

شهـداء والا مقام اشترجـان

ردیف

 

نام و نام خانوادگـی نـام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت سن محل شهادت محـل دفـن
۱ رمضان کیانی احمدرضا ۱۳۳۷ ۱۶/۱/۶۱ ۲۴ سال منطقه عملیاتی

بیت المقدس

گلزار شهداء اشترجان
۲ حسین کیانی احمدرضا ۱۳۳۴ ۲۰/۲/۶۱ ۲۷ سال منطقه عملیاتی

بیت المقدس

گلزار شهداء اشترجان
۳ رمضان کیانی عباسعلی ۱۳۴۵ ۱۶/۸/۶۱ ۱۶ سال منطقه عملیاتی

عین خوش

گلزار شهداء اشترجان
۴ محسن کرمی عباس ۱۳۴۶ ۲۸/۹/۶۱ ۱۵ سال منطقه عملیاتی موسیان گلزار شهداء اشترجان
۵ حسین کیانی رضا ۱۳۳۷ ۳/۷/۵۹ ۲۲ سال جبهه خرمشهر گلزار شهداء اشترجان
۶ ابراهیم رئیسی رضا ۱۳۴۳ ۲۷/۷/۶۲ ۱۹ سال منطقه عملیاتی

والفجر ۴

گلزار شهداء اشترجان
۷ محمود کیانی حسن ۱۳۴۶ ۲۱/۱۲/۶۳ ۱۷ سال منطقه عملیاتی بدر گلزار شهداء اشترجان
۸ احمدرضا سلیمیان حسین ۱۳۲۸ ۹/۱۱/۶۵ ۳۷ سال شلمچه گلزار شهداء اشترجان
۹ محمد علی بوسعیدی ابراهیم ۱۳۴۶ ۱۲/۲/۶۶ ۲۰ سال شلمچه گلزار شهداء اشترجان
۱۰ علی رئیسی نادرقلی ۱۳۴۷ ۱/۹/۶۶ ۱۹ سال منطقه عملیاتی نصر ۹ گلزار شهداء اشترجان
۱۱ علی اصغر بوسعیدی رمضان ۱۳۴۸ ۲۳/۳/۶۷ ۱۹ سال شلمچه گلزار شهداء اشترجان
۱۲ حسین کیانی رضا قلی ۱۳۴۳ ۲/۵/۶۷ ۲۴ سال منطقه حاج عمران گلزار شهداء اشترجان
۱۳ محمدرضا کیانی احمدرضا ۱۳۴۷ ۱۳/۱۲/۶۸ ۲۱ سال منطقه جنوب خرمشهر گلزار شهداء اشترجان
۱۴ علی کیانی قدمعلی ۱۳۴۶ ۱۶/۵/۶۳ ۱۷ سال منطقه حاج عمران –عملیات والفجر ۲ گلزار شهداء اشترجان
۱۵ حسن کیانی اسماعیل ۱۳۳۸ ۵/۱۲/۶۲ ۲۴ سال جزیره مجنون –عملیات خیبر گلزار شهداء اشترجان
۱۶ حسین رئیسی اکبر ۱۳۵۹ ۸/۸/۷۸ ۱۹ سال زابل گلزار شهداء اشترجان
۱۷ محمد قربانی عبدالرحمن ۱۳۴۴ ۲۱/۱۱/۶۱ ۱۷ سال منطقه والفجر مقدماتی گلزار شهداء اشترجان
۱۸ مسعود شیخ طادی جعفر قلی ۱۳۳۷ ۱۹/۷/۵۹ ۲۲ سال آبادان گلزار شهداء اشترجان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content