واحد آتش نشانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. واحد های شهرداری
  4. chevron_right
  5. واحد آتش نشانی
null

آقای سعید صادقی

مسئول ایستگاه آتش نشانی

شرح وظایف مسئول واحد ایمنی و آتش نشانی:

  • رسیدگی اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • نظارت بر روش های لازم جهت جذب و پذیرش نیروهای داوطلب و مشارکت های مردمی.
  • نظارت بر تهیه و تنظیم طرح های ایمنی، فنی و پیشگیری از حریق و حوادث به منظور کاهش حریق ها و حوادث مبتلا به جامعه.
  • نظارت بر علل حریق و حوادث، آمار و نمودارها، برنامه های ایمن سازی و برنامه های آموزشی.
  • نظارت بر انجام معاملات سازمان و حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.
  • تایید و امضای اسناد مالی وفق مقررات و ضوابط اعلام شده بعد از حصول اطمینان از صحیح بودن فرایند آن.
  • نظارت بر تایید احکام و قراردادهای استخدامی .
  • شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آیین نامه های ذیربط به عهده رییس سازمان می باشد.
  • نظارت بر کلیه مناقصه ها و مزایده های مورد نیاز.
  • نظارت بر برگزاری مسابقه های ورزشی و توافق جهت ارایه طرح های تشویقی .
  • استقبال از طرح ها و برنامه ها در راستای ارتقای هرچه بیشتر سطح آمادگی جسمانی پرسنل عملیاتی.
  • ابلاغ دستورهای لازم به روسای واحدها و سایر افراد تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین آن ها به منظور بهره وری و کارایی بیشتر.
  • بازدید از برخی مانورهای آمادگی امدادی، اطفا و امداد و نجات .
  • نظارت کلی بر عملکرد کلیه واحدها و کوشش در رفع مشکل و کمبودهای موجود.
فهرست
Skip to content