واحد دبیرخانه و بایگانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. واحد دبیرخانه و بایگانی
null

آقای سید صادق حسینی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی

 1. نظارت و راهنمائی بایگانها و انجام اقدامات لازم جهت تقلیل پرونده های جدید و خارج کردن پرونده های راکد که از جریان خارج شده با کسب اجازه از مقام مسئول
 2. دراختیار قرادادن پرونده ها برحسب احتیاجات اداری به مقامات مسئول و مراقبت در برگشت پرونده ها، شمارش اوراق پرونده ، لاک و مهر نمودن آنها در صورت لزوم
 3. پیگیری و همکاری و مشارکت جهت طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری دبیرخانه و بایگانی
 4. انجام اقدامات لازم جهت حفظ و نگهداری پرونده ها در مقابل آفات، رطوبت،‌ حرارت،‌ نور، آتش سوزی و غیره
 5. استفاده از فن آوری نوین اطلاعات درانجام امور بایگانی به منظور افزایش بهره وری کار
 6. تهیه گزارشهای لازم از عملکرد حوزه کاری و ارائه به مقام مسئول
 7. نگهداری از نامه هایی که تاریخ پیگیری و اقدام آنها تعیین‌شده و ارسال به‌ موقع آنها را برای واحدهای اقدام‌کننده
 8. پیگیری دریافت سوابق مکاتبات و نگهداری آنها در پرونده های مربوطه
 9. پیگیری استانداردسازی و یکپارچه‌سازی امور بایگانی و دبیرخانه در دیگر معاونت‌ها و واحدها
 10. همکاری و مشارت در بررسی اولیه اسناد و مدارک و مکاتبات و پیگیری ارجاع آن به واحدها و مسئولین مربوطه در چارچوب مقررات
 11. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
فهرست
Skip to content